Οδηγοί μελέτης ΤρίΚχορδο!

Διαθέτουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

ON Line μελέτη από λίστα κομματιών

Προσωπική λίστα κομματιών OFF Line (abc, xml pdf, jpg)

Μελέτη βίντεο YouTube σε αργή ταχύτητα

Μελέτη βίντεο ή mp3 συγχρονισμένου με παρτιτούρα

Μελέτη με χρήση οδηγού Lead Sheet (ακόρντα)

Μελέτη με τη χρήση κλασσικής παρτιτούρας

Μελέτη με τη χρήση αριθμητικής παρτιτούρας

Μελέτη με τη χρήση ΤρίΚχορδου παρτιτούρας

 

Ο μουσικός μπορεί να επιλέγει επαναλήψεις, επιθυμητά μέτρα και ταχύτητα.

Βασιστήκαμε στα λογισμικά abcweb και synpdf

Ζητήστε μας τους δικούς σας οδηγούς! UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.